Tayfun Gülnar Tablo

Tual üzeri akrilik. 200x170cm.
İyi bir imge, izleyen zihninde çağrışım zincirleri kuran imgedir. Yapılan bütün
çağrışımlar birbiriyle ilişkilidir. Bir coşku bütünlüğü yaratacak şekilde birbirine
bağlanmıştır. Bütün bunlardan dolayı, iyi bir şiir coşkulardan ve düşüncelerden
yola çıkıp nesnel gerçeklere varmaz, aksine, nesnel gerçeklerden yola çıkarak
duyu, coşku ve düşünce yaratır.”

Açılış Fiyatı: 60.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Currency Converter: